INCOTRON-EYMASA és una empresa compromesa a oferir qualsevol tipus de solució pel que fa a el disseny i instal·lació de mobiliari de laboratori, comptant amb la matèria primera de més alta qualitat que es troba al mercat.

Situada a la província de Barcelona, ​​INCOTRON-EYMASA ofereix serveis de fabricació de tot tipus de mobles de manufactura i laboratori, els quals són destinats a usar-se en diferents tipus de laboratoris. Per exemple, en laboratori químic, clínic, dental, escolar, d’electrònica o informàtica i d’investigació.

A més, brindem assessoria personal a cadascun dels clients, buscant satisfer les seves necessitats en l’ús dels mobiliaris, amb la finalitat de proveir els materials necessaris per al treball que realitzaran a cada àrea. Comptem amb la capacitat de modificar algun tipus de mobiliari ja existent, adaptant-lo a les especificacions donades i instal·lant-lo de forma personal en un lloc específic.

La finalitat és lliurar qualitat, tant en els mobles com en el servei de venda, per assegurar sempre la satisfacció de qui ens visita. A més, ja que cada un té necessitats diferents, comptem amb varietat en els productes.

proyecto de mobiliario de laboratorio

Tipus de mobles de laboratori que pot trobar

Existeix diversa varietat pel que fa a la fabricació dels mobles i el mobiliari que pot trobar a la nostra empresa. Entre ells, podem destacar els següents:

Taules de laboratori

Les nostres taules de laboratori, com la taula mural o la taula central, compleixen amb la normativa EN13150. A més, tenen estructura metàl·lica en forma de “C” o “U” totalment modulars i componibles. Amb galeria de serveis de fàcil accés, sense eines. Destaquem les següents taules de laboratori amb prestatges:

 • Taula de laboratori central: És de material metàl·lic, disponible en diferents dimensions i resistent a qualsevol producte químic, d’impacte o abrasió. És perfecta per a l’emmagatzematge o per dur a terme qualsevol tasca de laboratori. Ideal com a mitjà de solució per a usar-se com a taula d’instrumentació i de mostres.
 • Taula de laboratori de balança: Incorpora sistemes elàstics, els quals actuen com a filtres, esmorteint un percentatge alt de vibració. Dissenyada per a balances analítiques, comparadors o qualsevol instrument de precisió en el qual sigui necessari garantir una absència parcial de vibracions. Permet mantenir en posició ergonòmica a l’operador quan aquest es trobi assegut. Consta a més d’ancoratges resistents que garanteixen un acoblament de forma estable i robusta.
mesa central de laboratorio

Taula central: Amb lleixa aèria i prestatges regulables, galeria elèctrica.

mesa mural de laboratorio

Taula mural: adossada a paret.

Taules de dues alçades: Dues alçades idònies per a zona microscopi, despatx, etc.

Taula de laboratori per a rentat: De dimensions especials, per poder integrar en cada taula mural o central, les aigüeres.

Prestatges, lleixes i armaris

 • Prestatges penjats: conegut com a armari d’emmagatzematge amb alta resistència a càrregues per clavenda i a productes químics i biològics. Dissenyat amb parets llises fàcils de netejar, proporcionant d’aquesta manera un alt nivell d’asèpsia a entorns sanitaris. Les portes són corredisses, abatibles i n’hi ha de vidre i vidre emmarcat. Aquests prestatges són compatibles amb sistemes de fusió i Aero, podent-se situar a la paret. No estan previstos per emmagatzemar líquids inflamables o auto degradables, tampoc per a àcids.
 • Prestatges de terra: Tenen alta resistència a la càrrega i al foc, així com també als productes químics. Estan dissenyat amb parets llises, sent senzills de netejar. N’hi ha de portes de cristall, en la qual els vidres es troben emmarcats amb frontisses, proveïts de 4 subprestatges depenent de l’altura que es desitgi.
 • Repisas y Sistemas técnicos: Soportes metálicos con estanterías en la parte superior con bandejas regulables en altura y en profundidad, con armarios y vitrinas, con o sin puertas para almacenaje. Admiten soporte para conducciones eléctricas o servicios.
 • Lleixes i Sistemes tècnics: Suports metàl·lics amb prestatgeries a la part superior amb safates regulables en alçada i en profunditat, amb armaris i vitrines, amb o sense portes per a emmagatzematge. Admeten suport per a conduccions elèctriques o serveis.
 • Armari de laboratori: Varietat i personalització: diferents alçades, de paret o penjant, amb vitrines portes corredisses o batents de vidre.
  • Armari emmagatzematge general amb portes, de vidre, o de tauler.
  • Vitrines murals, suspeses, o de paret.
 • Mobles per a la col·lecció de mostres: Són una sèrie de gabinets fabricats i elaborats en làmines d’acer que són seleccionades pel client, servint per guardar-hi qualsevol tipus de mostres. Són els més utilitzats en els laboratoris clínics, químics i biològics per emmagatzemar les mostres realitzades en éssers humans, mantenint-les a la temperatura adequada i evitant que puguin patir qualsevol tipus de dany. Aquest tipus de mobiliario de laboratori es fabrica en la mida que es desitgi, d’acord a l’ús per al qual serà destinat i adaptant-se a l’espai on seran ubicats.

Mobiliari modular

El nostre mobiliari modular es compon de mobles per a laboratori clínic inferiors amb portes simples o dobles i/o calaixos. Els mobles sota les taules de laboratori, poden ser lliscants, mobles fixos amb sòcol, i mobles amb rodes. Tenen les següents característiques:

 • Frontisses d’obertura de 270º.
 • Guies i rodaments de calaixos d’extracció total.
 • Tirador d’obertura.
 • Diferents qualitats: tauler estàndard, d’alta densitat DM, melaminat de 19mm de gruix, i tauler de resines sintètiques (HPL).

Superfícies de treball

superficies de trabajo para muebles de laboratorio

De diferents materials, qualitats, segons les seves necessitats.

 • Resines sintètiques: estratificat compacte (HPL) qualitat laboratori. La part superior té una especial protecció i resistència a diferents reactius químics.
 • Resines epoxi: tipus Corian, o similar, resistents a productes químics. No presenta porus. Poden unir-se sense presentar juntes o fissures.
 • Granit polit: fogons de treball en granit polit, de gran duresa.
 • Acer Inoxidable: de qualitat AIS 304.
 • Estratificat postformado: superfície de treball en tauler estratificat i laminat a pressió, de 30mm de gruix, postformat a la part frontal, amb cants en ABS o PVC.

Aigüeres i piletes

fregaderos de laboratorio

Dins el nostre mobiliario de laboratori, tenim una àmplia oferta de piques en diferents materials, dimensions i acabats. Els més destacables són els següents:

 • Aigüera d’acer inoxidable: qualitat AISI 304. Superposat o integrat en el taulell del mateix material. Amb o sense vorell perimetral per evitar vessaments. Diferents mides i profunditat, possibilitat d’1 o 2 pits.
 • Aigüera de resines epoxi: tipus Corian, o similar, resistents a productes químics. No presenta porus. Poden unir-se sense presentar juntes o fissures al marbre.
 • Aigüera de polipropilè: injectada i soldada a planxes mecanitzades del mateix material.

Complements i Accessoris per a mobiliari de laboratori

Comptem amb productes d’emergència indispensables per a qualsevol instal·lació, no només en el cas de mobiliari per a laboratori clínic o químic. Aquests accessoris són els següents:

 • Regadores d’emergència: Són destinades a usar-se en laboratoris on hi hagi algun de risc per tenir contacte directe amb solvents i àcids. Són regadores que compten amb caps ruixadors de flux suau, operant amb una vàlvula de bola que és accionada manualment, incloent també suport de paret. En qualsevol laboratori és de requisit indispensable comptar amb una regadora d’emergència, preservant sempre la cura de les persones.
 • Dutxa amb rentaulls d’emergència: És un rentaulls de seguretat que compta amb esferes i un cèrcol ruixador. També opera amb una vàlvula de bola, incloent el seu respectiu suport a la paret. Està feta especialment per a solucionar un possible problema a la vista d’alguna substància indeguda que pugui ocasionar una lesió.
 • Aixetes: En aquests hi ha una diversa varietat, entre els quals es troben les aixetes de comandament a distància d’aigua i gas, ja sigui de forma frontal o vertical, les aixetes monocomandament de forma vertical amb sortida d’aigua o gas sobretaula, les aixetes de sortida frontal amb broc giratori i filtre intercanviable, aixeta de comandament a distància, aixeta per a tractament d’aigua i les aixetes d’aigua o gas amb sortida de forma inclinada.
  • Aixetes de seguretat tècnica per a fluids i líquids: Aixetes especials per a diferents aplicacions, fabricades amb recobriments anticorrosius. Manetes de diferent color fabricades en poliamida, segons normativa DIN 12920, per a identificació del fluid circulant. Per a ús en lleixa o safata de serveis, o sobre superfície de treball.
  • Aixeta per a aigua: de diferents tipus. Amb braç alt, braç baix, monocomandament. Segons les necessitats.
 • Instal·lacions i serveis: Les taules de laboratori tenen una zona d’accés registrable per a instal·lacions i canalització dels diferents serveis (aigua, gas, aire, llum, bases de connexió).

Tamborets i cadires per a laboratori

 • Tamborets: Aquests disposen d’una alçada que és regulable. Són cadires de treball amb un acabat entapissat per a llocs de fabricació o laboratori. Són perfectes per a llocs de treball mixt, és a dir, que requereixen desplaçaments en algunes ocasions i que sigui no només una cadira estàtica, sinó dinàmica. Per això, compten amb rodes i el seu seient és giratori. El seu material d’elaboració és de resistència química.
 • Cadira de respatller alt: Permet el moviment de manera sincronitzada del seient amb el seu suport i compta amb regulació de tensió. Els braços i el reposa cap també estan fets per a que siguin regulables de manera independent.
  Aquest tipus de cadires està feta especialment per a treball amb equips informàtics, ja que permet un millor accés a el teclat sense perdre el suport en els colzes. A més, compleix les recomanacions que han estat definides per les normes ISO sobre les exigències posturals.

Mobiliari per a laboratori escolar i docència

Encara que de característiques similars als anteriors, el mobiliari per a laboratori escolar i universitari té detalls constructius i d’acabats, adaptats específicament per a la docència. Per exemple: estructures reforçades o de dimensions i alçades especials, mobiliari adaptat a altres mides, superfícies de treball, connexions i instal·lacions de fluids, aigua i electricitat, adaptades al projecte constructiu, nombre de places per cada taula, etc.

En aquesta ocasió hi ha una fabricació especial a mida, d’acord a les necessitats de centre, i segons els requeriments de la direcció facultativa.

Contacti’ns per a mobles de laboratori

Si desitja explicar-nos el seu projecte sense compromís i el que necessita per poder fer-ho, pot contactar-nos i per tant conèixer els diferents preus que oferim a la nostra clientela en tot lo referent a mobiliari de laboratori. Li oferirem sempre la seguretat i la fermesa dels productes que aquí realitzem. Són perfectes pel que fa a fabricació i disseny, complint sempre les especificacions que se’ns donen.

Durant anys ens hem esforçat a satisfer les necessitats dels nostres clients, sobretot pel que fa a mobiliari a mida. Això ens ha convertit en experts en dur a terme treballs de disseny, fabricació i muntatge per lliurar projectes clau en mà per equipar el seu laboratori. Ompli el següent formulari i l’assessorarem, així podrà comprovar-ho!