Tipus de mobiliari mèdic que fem

Seleccioni el tipus de mobiliari que més li interessa per trobar més informació relacionada.

Mobiliari per a laboratori

Mobiliari per a ús dels professionals de laboratori, en centres hospitalaris, laboratoris d’universitats, centres docents, centres industrials. Estructura autoportant fabricat amb perfil d’acer.

Mobiliari per a farmàcia pública i o privada

Solucions completes per a l’equipament, distribució, preparació i control de la medicació en un centre hospitalari i/o farmàcia.

Clíniques dentals

Mobiliari dental de tota mena: des de butaques dentals fins a carros amb rodes per al transport d’eines o aparología. Materials que treballen la higiene i són de fàcil desinfecció.

Centres clínics i hospitalaris

Mobiliari modular destinat a tot tipus de centres i consultoris metge clínic, hospitalari i de tota índole de consultes de la branca sanitària. Dimensions estàndards (sèrie EMINENT), i a mida. Projectes d’equipament.

Mobiliari per a geriatria i altres col·lectivitats

Mobiliari específic fabricat a mida, i per cobrir les necessitats de centres sociosanitari, geriatria, i centres de col·lectivitats de diversa índole, i centres administratius.

Complements i instal·lacions a mida i clau en mà

Tots tipus de carros, de medicació, transport, cures, emmagatzematge, i accessoris a les activitats dels centres de col·lectivitats, metges i hospitalaris. Instal·lacions a mida amb mobiliari de característiques diverses, projecte clau en mà per adaptar-lo a les necessitats de cada instal·lació.

Mobiliari i logística hospitalària. Carros i Emmagatzematge

Solucions completes per a l’emmagatzematge, distribució, transport, control d’estocs per radiofreqüència (tècnica RFID). Som especialistes en el camp de la logística hospitalària, i l’ús de sistemes per a l’organització i optimització dels processos d’emmagatzematge i distribució a través del sistema ISO 3394 (sistema modular de cistelles de 60x40cm), de mobiliari, carros, armaris intel·ligents , integració de sistemes informàtics (RFID).

Solucionem les necessitats que la seva activitat requereix.

INCOTRON EYMASA està preparada per trobar les millors solucions tècniques per a la seva consulta, clínica, centre dental, hospital, laboratori, farmàcia, geriatria, emmagatzematge, tot dins de l’àmbit sanitari i col·lectivitats afins. Tot això gràcies als serveis de mobiliari modular metge-clínic, logística i farmàcia hospitalària, mobiliari de laboratori, i mobiliari per a col·lectivitats.

Fabriquem i instal·lem el seu mobiliari hospitalari i accessori, tenim una àmplia xarxa d’empreses i col·laboradors a nivell nacional i internacional, especialitzats en el sector mèdic. Utilització i optimització de peces mitjançant l’ús de centres de tall i trepants per control numèric.