www.incotroneymasa.com en cumpliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, apostem per la transparència i per això l’informa que:

La seva denominació social és: INCOTRON EYMASA S.L.U..

La seva domicilió social està en: C/ Creueta nº 1, nave 2 · 08130 Santa Perpetua de Mogoda · Barcelona.

Les nostres condicions

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de INCOTRON EYMASA S.L.U. inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi al portal www.incotroneymasa.com (“Usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal www.incotroneymasa.com.

La finalitat de la nostra pàgina web

  • Els serveis prestats per www.incotroneymasa.com són INCOTRON EYMASA S.L.U..
  • El present avís legal (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.incotroneymasa.com.

Què esperem dels nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb INCOTRON EYMASA S.L.U..

D’aquesta manera, l’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Quina informació recaptem dels nostres usuaris i amb quina finalitat la utilitzem

Al lloc web hi ha la possibilitat de subscriure’s a sistemes de seguiment automàtic i Newsletter per rebre les novetats editades de diferents maneres:

Feed RSS. «Arxiu RSS» o «Feed RSS» (o «XML») és un arxiu generat per alguns llocs web (i per molts weblogs) que conté una versió específica de la informació publicada en aquesta web. Requereix l’ús d’un agregador de notícies i no necessita de cap dada.

Formularis de subscripció a continguts: dins del web existeixen diversos formularis per activar la subscripció. Busqui a la safata d’entrada del seu correu electrònic. Haurà de confirmar la seva subscripció perquè puguem validar la seva adreça de correu electrònic. Farem servir les dades facilitades per enviar-li la nostra Newsletter i mantenir-lo actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes.

Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per www.incotroneymasa.com en la mateixa Newsletter.

La seva informació està protegida d’acord a la nostra política de privacitat i termes de servei. En activar una subscripció, comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció, www.incotroneymasa.com té accés a: Nom d’usuari i correu electrònic, conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom de “Usuaris de la Web”.

En tot cas, INCOTRON EYMASA S.L.U. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal www.incotroneymasa.com com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització del portal www.incotroneymasa.com l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de INCOTRON EYMASA S.L.U. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.incotroneymasa.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del portal.

INCOTRON EYMASA S.L.U. adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, INCOTRON EYMASA S.L.U. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal INCOTRON EYMASA S.L.U. ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització , reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Enllaços Externs

Les pàgines del portal INCOTRON EYMASA S.L.U. proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços, encara que INCOTRON EYMASA S.L.U. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. INCOTRON, S.L. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal INCOTRON EYMASA S.L.U. haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de INCOTRON EYMASA S.L.U.. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre INCOTRON EYMASA S.L.U. i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de INCOTRON EYMASA S.L.U. dels seus continguts o serveis.

La nostra Política de Protecció de dades i confidencialitat

INCOTRON EYMASA S.L.U. es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l’Usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a INCOTRON EYMASA S.L.U. com a titular del portal www.incotroneymasa.com, o a tercers amb motiu de la utilització d’aquest.

Se li informa que podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això se l’informa que podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal de INCOTRON EYMASA S.L.U. (és a dir, C/ Creueta nº 1, nave 2 · 08130 Santa Perpetua de Mogoda · Barcelona).

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre INCOTRON EYMASA S.L.U. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

El nostre contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions generals o qualsevol comentari sobre el portal www.incotroneymasa.com, si us plau dirigiu-vos a info@incotroneymasa.com.